​”Gräns”- föreställningen nu klar som filmad version

Av den 16 juni, 2020

Nu är den filmade versionen av ”Gräns” klar och kan ses i sociala mediekanaler – bland annat nedan på LindeKultur.se. Den första delen av projektet skulle avslutas med föreställningar inför publik.

Under rådande omständigheter var detta dock omöjligt varför det nu blivit en filmad föreställning med Kazue Ikeda, Mattias Risberg, Kapell Malén och elever i Lindesbergs kulturskola Garnalia.

”Gräns” är en process där dansimprovisatören Kazue Ikeda, improvisationsmusikern Mattias Risberg (piano), folkmusikensemblen Kapell Malén med Anna Johansson (fiol), Camilla Malén Friman (cello) och Klas Friman (gitarr) under ett antal tillfällen har träffat elevensembler från Lindesbergs kulturskola Garnalia.

”Tillsammans har vi skapat en föreställning där vi med musik, improvisation och rörelse som medel utforskar våra inre och yttre gränser”.

Föreställningen skulle ha framförts inför publik men i dessa virus-tider var inte det möjligt utan allt filmades istället av Niclas Lindahl.

Änglar på tåg och Munken av och med Kazue Ikeda, Mattias Risberg och Kapell Malén från projektet ”Gräns” filmat av Niclas Lindahl.

”Gräns” – ett spännande möte mellan ungdomar och professionella kulturutövare

Mattias Risberg i workshop med elever på Kulturskolan Garnalia.

”En gräns är en beteckning på något som skiljer två områden, konkreta eller abstrakta, från varandra”. Vad händer när folkmusik, fri-improvisation och nutida improviserad dans möter varandra och gränser tänjs och suddas ut? För drygt ett år sedan började en idé ta form – ett möte mellan elever och professionella kulturutövare, mellan musik och rörelse, mellan improvisation och komponerad musik.

”Tillsammans har vi skapat en föreställning där vi med musik, improvisation och rörelse som medel utforskar våra inre och yttre gränser. Ett spännande möte mellan ungdomar och professionella kulturutövare som med musik, dans och improvisation som medel utforskar gränser och bryter ny mark”, förklarar Klas Friman som är projektledare.

Kapell Malén, Mattias Risberg och Kazue Ikeda har tillsammans arbetat fram en föreställning med musik och rörelse, som bygger på lika delar delar arrangerad/komponerad musik, som på improvisation. Konserter och workshops har genomförts tillsammans med Kulturskolan Garnalia.

Improvisationspedagogen och musikern Mattias Risberg har arbetat med elever i stråkorkestern Musica Linde, samt deltagare från kulturskolans övriga verksamhet i workshops vid fyra tillfällen under perioden augusti 2019 till april 2020.

Dansaren Kazue Ikeda har arbetat tillsammans med eleverna med dans-rörelse-improvisation och scennärvaro vid tre tillfällen under höstterminen 2019 och vårterminen 2020.

Kapell Malén (Camilla Malén Friman, Klas Friman och Anna Johansson) arrangerar musik för projektet och deltar som musiker tillsammans med eleverna och Mattias Risberg.

Tre konserter/föreställningar var tänkt att avsluta första delen av projektet – en offentlig och två skolkonserter. Under rådande omständigheter var det omöjligt att genomföra den publika delen av projektet, med konserter för allmänhet och skolor. Projektet har istället repeterat och filmat arbetet under en helg för att nå ut till publiken med en filmad föreställning.

Projektet genomförs med stöd av Kulturskolan Garnalia, Musikverket, Sparbanksstiftelsen Bergslagen, Örebro läns folkmusikförbund och Riksförbundet unga musikanter.

Kultur | ​”Gräns”- föreställningen nu klar som filmad version
Örebroguiden

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login