​Frövifors och Stripa värdplatser i internationellt konstprojekt

Av den 21 december, 2019
Frövifors Pappersbruksmuseum.

Frövifors Pappersbruksmuseum och Stripa Gruvmiljö är två av de fem värdplatser som utsetts i Artist In Residenceprogram (AiR) i Örebro län 2020 – ett nytt residensprogram med inriktning på konst i det offentliga rummet. Totalt kommer fem konstnärer att få möjlighet att delta. Konstnärerna kommer att sökas genom Open Call som nu öppnats och utses av en jurygrupp.

AiR i Örebro län bjuder nu in internationellt verksamma samtidskonstnärer, konsthantverkare och formgivare som är intresserade att utveckla nya processer och gestaltningar för konst i det offentliga rummet. Ett pilotprojektet genomfördes 2018-19. Det föll väl ut och därför utvecklas residenset på fler platser och i fler kommuner i Örebro län med start vintern 2019/2020.

Residenceprogrammet är en samverkan mellan Region Örebro län och länets kommuner. I den kommande omgången deltar fem platser (däribland Frövifors Pappersbruksmuseum och Stripa Gruvmiljö) i fyra kommuner – Lindesbergs, Karlskoga, Nora och Örebro.

”Jag är glad att vi har fått med två värdplatser i detta projekt”, skriver kultursekreterare Sara Sporre (Lindesbergs kommun) till LindeKultur: ”Det beror på att vi har så engagerade människor här – det var många som visade intresse och vi hade möjlighet att gå in med pengar i projektet”.

Internationellt utbyte utvecklar den lokala konstscenen

Syftet med residensprogrammet är att utveckla den lokala och regionala konstscenen genom internationellt utbyte, nya nätverk och kompetenser för professionella konstaktörer. Deltagande konstnärer kommer kunna samverka tillsammans med institutioner, lokala aktörer och medborgare i Örebro län.

Inbjudna konstnärer erhåller ett arvode om 36.000 kr (inklusive skatter och avgifter) för sju veckors engagemang. AiR i Örebro län står för boende, resa till och från residensorten och arbetslokaler som kan se olika ut beroende på önskemål, utövad konstart och behov. Residenset har engelska som arbetsspråk och är öppet för alla konstformer. Sökande ska vara verksam i annat land än Sverige.

Programmet är på totalt sju veckor uppdelat på två perioder: Första perioden om tio dagar (16-25 mars) fokuserar på introduktion till de olika platserna och på nätverkande. I denna period deltar alla inbjudna konstnärer samtidigt. Den andra perioden är fem veckor och är förlagd till antingen vår eller sommar/höst beroende på ort.About the 5 different residences in Artist in Residence in Örebro County 2020:

Frövifors Pappersbruksmuseum (Lindesberg municipality)

Period: 20/4-24/5

The Frövifors paper mill museum is situated just by the modern and in-use paper mill Billerud Korsnäs. The museum is an exciting mix of contemporary and historical environment, offering cultural events, paper art exhibitions and music concerts, as well as exhibiting the old historical methods and equipment for paper making. Frövifors Pappersbruksmuseum is of the last years establishing as a national platform for contemporary paper art. Frövifors is situated in the municipality of Lindesberg. The local host encourages applicants interested in working with paper as a medium and has a wish for the invited artist to present their work in an exhibition during the summer. Studio space will be offered in the old paper mill. Accommodation is presented in the charming old workers cottage from 1906, now serving as a hostel.

——————————-

Stripa Gruva (Lindesberg municipality)
Possible periods: 20/4-24/5 or 3/8-6/9

Stripa mines dates back to mediaeval times and is the best preserved historical iron mining sites in Sweden. Today it serves as a museum, as well as a platform for cultural events, concerts, theatre, art shows and it even has its own micro-brewery. Stripa is situated in the municipality of Lindesberg. The local hosts request for applicant’s artistic practice to have some affiliation to mining or minerals. Accommodation and studio space will be offered in the mining area or in close proximity.

——————————-

Nora
Period: 3/8-6/9

Nora is a small rural municipality with a rich cultural heritage, famous for being one of Sweden’s best preserved and most picturesque wooden towns. The area has a vivid cultural scene, consisting of numerous artists, crafts people, and actors. The residence program in Nora will be held in close co-operation with local artists and the creation of the yearly art festival and art walk named Ljusstråk. The resident will receive an open working space in the former brewery building, which will later transform into a showroom during the Ljusstråk art festival. The invited artist is required to present in a finalizing exhibition during Ljusstråk art festival. Accommodation is offered in close proximity to the studio space and will be announced later.

——————————-

Karlskoga
Period: 20/4-24/5

Karlskoga is the second largest municipality of the region, being the former residence of Alfred Nobel and a centre for the Swedish weapon industry, it has a prosperous trade and industry and approximately 30.000 inhabitants. The local culture is characterized by the rich industrial history, but also by a flourishing cultural life and a strong third sector. The residence program in Karlskoga wishes to focus on the public space and encourage applicants with participatory practices. Parts of the program will involve art students at the Karlskoga Folkhögskola collage. Studio and workshop space will be tailored to the invited artists’ needs and wishes. Accommodation is offered at Karlskoga Folkhögskola, a collage specialized in adult education, ceramics, fine arts, martial arts and digital design. The collage hosts a vivid mini community of residents just by the lake Möckeln. Half-board is possible to book.

——————————-

Örebro
Possible periods: 20/4-24/5 or 3/8-6/9

Örebro is one of the larger cities of Sweden, inhabiting 150.000 citizens; it is the administrative centre of Örebro County. Historically it has been a trading point and best known as “city of shoes and biscuits”. Today Örebro hosts the well-known contemporary art biennial OpenART and in recent years, public art and the OpenART art biennial has given new perspectives on the city. Örebro Municipality want to invite an artist who is interested in developing new methods and processes for working with the intersection between art and the public. The city has a number of studio associations, artist-run galleries and workshop spaces possible to use. The participating artist will be offered studio and accommodation in collaboration with Örebro art school and a newly founded farm co-operative located 15 km from the city centre.

Kultur | ​Frövifors och Stripa värdplatser i internationellt konstprojekt
Örebroguiden

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login