​Folkbildare från Nora tilldelas Ellen Key-priset

Av den 10 april, 2019
Jenny Eknor, Studiefrämjandet Örebro-Värmland

En av årets tre pristagare till Ellen Key-priset är Jenny Eknor, Studiefrämjandet. Jenny har med sitt banbrytande arbete utvecklat metoder för att personer med funktionsvariationer lättare ska kunna utvecklas till och vara ledare. Med de metoder som Jenny arbetat fram kan nu en målgrupp som allt för ofta har en begränsad fritid lättare leda och driva verksamheter utifrån sina egna förutsättningar och önskemål.

Ellen Key-priset delas ut var tredje år av Stockholms Arbetareinstitutsförening till personer som gjort ”förtjänstfulla insatser inom svenskt folkbildningsarbete”.

Jenny Eknor startade sitt arbete med hjälp av arvsfondprojektet Delta i Kultur och Hälsa som Studiefrämjandet Örebro Värmland under ledning av Jenny Eknor drev under åren 2015–2018. Mycket av projektet kom att handla om att ändra attityder och inställningar, både hos de med funktionsvariationer och deras assistenter men också bland Jenny Eknors kollegor.

Jag vill att personer med funktionsvariationer ska känna att de kan vara ledare. Att de själva bestämmer över sin fritid och växer i det, säger Jenny Eknor. Vi ska inte göra verksamhet för personer med funktionsvariationer, vi ska stötta dem i det som de vill göra. Vi ska se alla människor som potentiella ledare och cirkelledare.

Arbetet i projektet har lett till att Studiefrämjandet numera har Ledarutbildning Funkis i sitt ordinarie ledarutvecklingsprogram och kan möta allas behov av ledarutbildning.

Priset tilldelades Jenny med bland annat motiveringen:
Hennes arbete har betytt oerhört mycket för många vars möjligheter till meningsfull fritid skulle varit väsentligt begränsande utan hennes värdefulla arbete.

– Jag är stolt och glad! Det är jätteroligt att bli uppmärksammad för sitt arbete och det känns extra roligt att bli nominerad för Ledarutbildning Funkis som legat mig varmt om hjärtat och varit min bebis, säger Jenny själv om priset.

Kultur | ​Folkbildare från Nora tilldelas Ellen Key-priset
Örebroguiden

You must be logged in to post a comment Login