​Bergsparkens atrium – Lindesbergs nya ”kulturarena”

Av den 26 oktober, 2020
Bergsparkens inglasade atrium.

Lindesberg har fått en ny ”kulturarena” – Bergsparkens inglasade atrium där det nu visas två kulturhistoriska utställningar (”Vår beredskap – då och nu” och ”Bergbolagen”) och ett konstverk (Lars Aggers ”Livets schack”).

– Bergsparkens atrium är öppet för allmänheten kl 8-18 alla dagar i veckan, meddelar kommunala fastighetsbolaget FALAB som äger fastigheten.

Bergsparken i Lindesberg (som invigdes i januari 2020) är ett samarbetsprojekt mellan Lindesbergs kommun och Region Örebro län. Bergsparken består av två byggnader som länkas samman med ett inglasat atrium.

Kommunala fastighetsbolaget FALAB och Region Örebro län är ägare av respektive fastighet. Region Örebro läns fastighet innehåller vårdcentral, folktandvård och barnavårdcentral. I kommunens fastighet finns hyresbostäder (som hyrs ut av kommunala bostadsbolaget LIBO) samt lokaler på bottenvåningen.På övre plan i fastighetens atrium finns plats för utställningar.

”Vår beredskap – då och nu”

Utställningen ”Vår beredskap – då och nu” – som producerats av föreningen Gruvcentrum Mojsen – skulle egentligen ha visats i Grängesberg under sommaren men fick ställas in på grund av coronapandemin. Nu visas den istället i Bergsparkens atrium fram till årsskiftet då den går vidare till Armémuseum i Stockholm.

Utställningen skildrar händelser under de svåra krigsåren från 1930 och framåt, med en omfattande beredskap och omställning, som på olika sätt berörde alla i Sverige. Den behandlar omställningen i Sverige under 30-talet och andra världskriget, hur man satsade på järn- och gruvindustrin och de verkstäder som fanns, som alla fick ställa om. Men även arbetsvillkor, och kvinnorna som hamnade i ammunitionsindustrin, som var den farligaste av alla. Lindesberg var en av orterna i Bergslagen som tillverkade vapen – och medan många av männen var ute i det militära försvaret fick kvinnorna kliva in och ta väldigt krävande uppgifter.

Permanent utställning om Bergbolagen

Utmed Banvägen i Lindesberg där Bergsparken nu ligger fanns under många år Bergbolagen – ett familjeföretag som var välkänt långt utanför Sveriges gränser för sina verkstadsprodukter. I Bergsparkens atrium finns en permanent utställning om Bergbolagens historia med några av de produkter som tillverkades i Lindesberg. Utställningen kommer fortlöpande att kompletteras med nya föremål, enligt Greger Nilsson som tillsammans med FALAB lyfter fram områdets historik i denna utställning.

Bergbolagen startades 1903 i Deje och flyttade verksamheten till Lindesberg 1930. Tillverkningen omfattade allt från motorlok, dressiner och andra järnvägsfordon till traktorer, truckar och motorsprutor. Vid Bergbolagen tillverkades även brandsläckaren Trygg och den välbekanta symaskinen Elna. Under andra världskriget var Bergbolagen en viktig leverantör till försvaret. Bergbolagen utvecklades till en betydande industrikoncern med som mest ungefär 700 anställda. Allt hårdare konkurrens bidrog till att Bergbolagen gick i konkurs 1958.

Lars Aggers ”Livets schack” har hittat hem

Efter 27 år och många ”schackdrag” har Lars Aggers träskulptur ”Livets schack” hittat hem och fått sin slutliga placering i Bergsparkens inglasade atrium. ”Min skulptur passar verkligen bra i denna byggnad där det mesta är i trä – därför överträffar placeringen mina förväntningar”, sade Lars Agger när Bergsparken och hans konstverk invigdes i januari 2020.

”Livets schack” består av 32 schackpjäser i trä på ett schackbräde som skapades redan 1993 av Lars Agger – konstnär i Östansjö utanför Hallsberg. Den ursprungliga tanken var att konstverket skulle placeras utomhus på rastplatsen vid riksväg 50. Men så blev inte fallet – men efter 27 år och många olika turer har ”Livets schack” fått en lämplig och varaktig placering i Lindesberg.

Fler offentliga konstverk i Bergsparken

Region Örebro län bidrar till den konstnärliga utformningen i Bergsparken med tre konstverk:

Skulptur vid entré: ”Samtal med träd” av Monika Gora – en skulptur i patinerat gjutjärn och rostfritt stål.

…………….

Lekskulptur på ljusgård: ”Flodland” av Per Agélii – målade betongskulpturer.

…………….

Objekt i ljusschakt: ”Linjespel” av Ulrika Berge – hängande textila objekt.

Kultur | ​Bergsparkens atrium – Lindesbergs nya ”kulturarena”
Örebroguiden

Källa LindeKultur

 

You must be logged in to post a comment Login